PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Činnosti divize EU

Hlavní stránka »  Profil firmy »  Činnosti divize EU

INC consulting Vám pomůže při orientaci v plánovaných i vyhlášených výzvách, při přípravě (formální i obsahové), při zpracování a realizaci projektů.

Cílem je:

 • vyhledat vhodný zdroj financování
 • poradenství při zpracování projektové dokumentace
 • poradenství při realizaci projektu

Nabízené poradenské služby:

Nabízíme jak komplexní servis, tak i možnost využít jednotlivých dílčích služeb:

Před schválením projektu

 • vyhledávání a analýza možností a podmínek čerpání podpory
 • vypracování žádosti o podporu včetně příloh a související poradenství
 • vypracování žádosti o vybranou podporu a zpracování, popř. zajištění povinných a nepovinných příloh žádosti
 • odborné poradenství a konzultace související s přípravou projektu – komunikace s orgány státní správy, partnery projektu, vyhlašovatelem aj.

Po schválení projektu

1. Manažerské řízení projektu:

 • poradenství v oblasti plnění monitorovacích ukazatelů a dohled nad plněním závazků a hodnotících ukazatelů
 • administrativa projektu
 • řízení rizik a návrhy přijetí adekvátních opatření
 • zpracování průběžných a závěrečných zpráv
 • analýza průběhu realizace projektu a poradenství z hlediska udržitelnosti výsledků projektu
 • asistence při kontrolách

2. Poradenské řízení projektu:

 • proškolení manažerů a členů týmu v dovednostech projektového řízení a týmové spolupráce
 • poradenství vedoucím projektů při realizaci a získání projektů
 • školení projektových manažerů v oblastech vedení projektového účetnictví, finanční dokumentace a technické dokumentace projektu, předání zkušeností k vyvarování se chybných kroků

Postup spolupráce v oblasti přípravy projektového záměru :

 1. úvodní schůzka k doladění projektového záměru, cíle projektu, rozdělení rolí spolupráce na projektu
 2. zpracování předběžného návrhu aktivit projektu a návrh rozpočtu
 3. nadefinování dokumentů a firemních podkladů potřebných pro zpracování grantové žádosti
 4. konkrétní nadefinování aktivit projektu (typy vzdělávání, poradenství, cílové skupiny apod.)
 5. upřesnění časové náročnosti zpracování
 6. spolupráce na tvorbě projektu
 7. konzultace v případě potřeby doplnění žádosti v průběhu hodnocení a konzultace v případě úspěšného přijetí v oblasti tvorby podkladů pro vypracování smlouvy

Naše zkušenosti

Soubory: