PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání

Top a střední management

Podpora managementu

Personální management

Obchod a obchodní management

Komunikační dovednosti a osobnostní rozvoj

Interní lektor a kouč

Spolupráce při rozvoji lidí má většinou několik kroků:

 1. Definice účelu a cílů spolupráce
 2. Vstupní analýza, jejíž cílem je najít příčiny problému a určit vstupní úroveň znalostí, dovedností a postojů účastníků tréninkových kurzů
 3. Stanovení formy a obsahu kurzů
 4. Provedení tréninkového kurzu
 5. Připomenutí v meziobdobí (formou cílených e-mailů, mystery customer shopping, e-learningu apod.)
 6. Další část tréninkových kurzů (podle délky spolupráce se bod 5. a 6. opakuje)
 7. Zhodnocení spolupráce

Firemní nebo open kurzy

Firemní kurzy jsou upravovány podle požadavků a potřeb jednotlivých firem. Případové studie a příklady upravujeme na míru účastníků. Postřehy a připomínky sdělované účastníky během kurzu jsou často zajímavou zpětnou vazbou od zaměstnanců směrem k vedení firmy. Vnitrofiremní kurzy většinou začínají vstupní on-line analýzou a končí návrhem implementace získaných znalostí a dovedností do denní praxe účastníků.

Open kurzy umožňují sdílení zkušeností účastníků z různých oborů a firem, což je často zajímavým zdrojem inspirace.

Způsoby výuky

Klademe důraz na interaktivní způsob výuky, která probíhá ve skupinách do 12 účastníků. Lektor tak může pružně reagovat na jejich individuální potřeby, navazovat na stupeň jejich pokročilosti a dávat prostor vzájemné diskusi a výměně zkušeností. Výukové bloky se střídají se skupinovou prací na případových studiích, tréninkem v modelových situacích apod. Dle tématu je zařazován videotrénink, selftesty, práce na projektu, brainstorming a další. Kromě prezenčního vzdělávání nabízíme i kurzy s prvky zážitkového učení nebo outdoor training.

Naši lektoři

Pečlivě vybraní lektoři disponují vysokou odbornou erudicí spojenou prověřenou dlouhodobými praktickými zkušenostmi v oboru. Za klíčovou považujeme schopnost předat nové poznatky a zkušenosti jiným. Většina našich spolupracovníků je certifikována pro oblast vzdělávání dospělých a jsou členy Asociace trenérů a konzultantů managementu ČR. Více informací o našich lektorech naleznete v sekci Profil firmy – lektoři.

Pro některá témata a skupiny pracovníků lépe vyhovují jiné formy rozvoje než klasické kurzy:

 • eLearningové kurzy – jsou vhodným nástrojem pro samostudium, metodou srovnání znalostí všech účastníků před kurzem, připomenutí v období mezi kurzy a další
 • Workshopy – společné řešení úkolů např. nabízíme workshop pro tvorbu firemního strategického plánu
 • Outdoorové aktivity – netradiční stmelování týmů, ale i nácvik manažerských dovedností
 • Koučování – individuální rozvoj
 • Manažerské snídaně – inspirace, výměna zkušeností, nové kontakty
 • Konference – praktické zkušenosti úspěšných firem a manažerů
 • e-konference – webový prostor pro diskuse, intervia, kulaté stoly…