PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


E-learning

Hlavní stránka »  E-learning

V současnosti, i díky podpoře projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR, Vám můžeme nabídnout řadu eLearningových kurzů.


Jsou vytvořeny ve dvou verzích:

1. eLearning (klasický) – text, cvičení, video a audio ukázky – video prezentace lektora, slidy, cvičení, video a audio ukázky

Pro lepší pochopení se můžete podívat na některý demo kurz – eLearning zde, Virtuální kurzy – zde


Kurzy členíme podle toho, pro koho jsou určeny:

1.

a. Komunikace a konflikty (neverbální, koučink, prezentační dovednosti atd.) b. Manažerské dovednosti (motivace, porady, hodnocení atd.)

2.

3.

a. Komunikace (kladení otázek, vysvětlování, argumentace atd.) b. Asertivita a řešení konfliktů (obrana proti manipulaci, asertivní techniky atd.)
c. Manažerské rozhovory (zpětná vazba, motivace, zadávání úkolů atd.)

4.

a. Pro policisty na různých úrovních (komunikace) b. Pro velitele (řešení konfliktů)