PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Profil firmy

Hlavní stránka »  Profil firmy

INC Consulting spol. s r.o. je vzdělávací a poradenská společnost působící v oblasti implementace systémů řízení výkonu a rozvoje zaměstnanců. Naši konzultanti a lektoři v sobě spojují vysokou kvalifikaci, praktické zkušenosti z různých oborů a dovednosti konzultační a vzdělávací.

Pracujeme podle standardů ISO 9001:2001

Historie

Našim zákazníkům poskytujeme profesiolnální služby již od roku 1996. Od prvopočátku se zabýváme vzděláváním a konzultační činností. Naše aktivity stále rozšiřujeme podle potřeb a požadavků našich zákazníků, zaměřujeme se na moderní a efektivní formy vzdělávání.

Aktivity

Klíčový potenciál každé firmy spočívá ve znalostech, dovednostech a osobnostních předpokladech pracovníků, které zaměstnává. Proto naše společnost nabízí svým klientům širokou škálu aktivit:

 • Firemní kurzy – pomáhají řešit konkrétní problémy firmy
 • Otevřené kurzy- jejich předností je konfrontace s řešením problému v odlišných firmách
 • e-learningové kurzy – jsou vhodným nástrojem pro samostudium, metodou srovnání znalostí všech účastníků před kurzem, připomenutí v období mezi kurzy a další
 • Workshopy – společné řešení úkolů např. nabízíme workshop pro tvorbu firemního strategického plánu
 • Outdoorové aktivity – netradiční stmelování týmů, ale i nácvik manažerských dovedností
 • Analýzy potřeb – definujte problém a pojďme hledat jeho příčiny a jejich řešení
 • Audity – personální, marketingový…
 • Konzultace – pohled z nadhledu a různých úhlů, filtrace přes rozdílné teorie a ukázka směrů a cest
 • Koučování – individuální rozvoj
 • Manažerské snídaně – inspirace, výměna zkušeností, nové kontakty
 • Konference – praktické zkušenosti úspěšných firem a manažerů
 • e-konference – webový prostor pro diskuse, interview, kulaté stoly…

Poslání

Posláním naší společnosti je podílet se na rozvoji a růstu firem působících na českém trhu, zvýšení jejich konkurenceschop­nosti tak, aby se dokázaly zařadit po bok úspěšných firem EU.

Jaké jsou základní kameny, na kterých stavíme?

 • důsledná orientace na zákazníka
 • flexibilita a individuální přístup
 • garantovaná kvalita a široká nabídka poskytovaných služeb
 • orientace na efektivitu a zvyšování výkonu