PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Personální marketing - Brno

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Personální marketing - Brno


06.06. 2016 9.00 – 16.00 Brno, Kpt. Jaroše 32

Určeno

 • HR manažerům
 • HR specialistům, generalistům a business partnerům
 • Manažerům a majitelům firem

Cíl

 • Získat inspiraci pro systematický přístup k problematice HR marketingu
 • Naučit se zásadám aplikace všeobecných marketingových nástrojů v oblasti HRM
 • Uvědomit si možné nástroje interního i externího HR marketingu
 • Podpořit praktickou analýzu současného stavu HRM marketingu ve firmě účastníka a uvědomění si možností jeho rozvoje jeho efektivity
 • Sdílet zkušenosti z této oblasti

Obsah

 • Aplikace moderních marketingových nástrojů do podmínek HRM
 • Cílové skupiny HR marketingu – studenti škol, kandidáti, zaměstnanci, manažeři,….
 • Budování značky zaměstnavatele: navenek i dovnitř – jak prodat jací jsme a v čem jsme dobří
 • Interní personální marketing jako nástroj zvýšení prestiže HR oddělení
 • Moderní recruiter jako marketér – zásadní změna rolí i činností v recruitmenutu

Metody výuky

 • Seminář s interaktivní diskusí
 • Příklady z praxe a případové studie
 • Sdílení zkušeností

Lektoři:

PhDr. Zdeňka Brázdová

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské, Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta, obor pedagogika – psychologie, Univerzita Komenského Bratislava, Filosofická fakulta, obor andragogika
 • Profesní vzdělání: Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých, UP Olomouc, AIVD ČR, Program rozvoje konzultačních znalostí a dovedností, West Midlands Enterprise, Velká Británie pro NVF Praha, Certifikovaný lektor projektu – Řízení lidských zdrojů – modulový vzdělávací program – NVF Praha, Cranfield University, Personnel Praha, Autorizace pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikaci Personalista ( 623–007-N)
 • Styl práce: získává si účastníky zkušenostmi z terénu, schopností aplikovat teorii na příklady z praxe, vstřícností k problémům, schopností vcítit se do problémů účastníků a snahou předat inspiraci, jak přeměnit dovednost v návyky využitelné v praxi.
 • Specializace: lektorka, konzultantka a kouč v oblastech manažerských dovedností a personalistiky. Má rozsáhlé znalosti a zkušenosti z terénu v nastavování personálních procesů, jejich revize a optimalizace a prosazování ve vedení společnosti i mezi zaměstnanci.
 • Nejvýznamnější osobní reference: ALSTOM CZ, ALSTOM SR, BONATRANS GROUP, Franklin Electric CZ, Nová Mosilana, TART, VÍTKOVICE, ŽDB Bohumín, a další

Bc. Šárka Hradská

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: Univerzita Palackého, Olomouc – Bc., Andragogika v profilaci na personální management
 • Styl práce: lektorka a konzultantka, která propojuje teoretickou základnu s praxí – dlouholeté pracovní zkušenosti od personalisty až po nejvyšší management, od personální administrativy, přes HR procesy až po strategickou úroveň HR; je zastáncem toho, že neexistuje pouze jedno univerzální řešení v HR (hledání variantních řešení); HRM s lidským a osobním přístupem (člověk není jen zdroj); zajímá se o nové trendy a inovace v rozumném dávkování; smysluplné HRM projekty; propojení HR procesů s dalšími firemními procesy a firemní vizí, strategií
 • Specializace: procesy a strategie HRM; kompetenční profilace na základě online psychometrie; individuální a týmový rozvoj pracovníků; interní komunikace, firemní kultura; konzultační a lektorská činnost HRM
 • Nejvýznamnější osobní reference: Český Telecom; Jihomoravská plynárenská; TART; PTÁČEK-velkoobchod, Z-STYLE CZ, Bonita Group Service, ARTIN, Fabbro

Cena

6 800 Kč bez DPH (tj. 8 228,– Kč vč. DPH) Cena zahrnuje výukové materiály, oběd a coffeebreak

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.