PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Interní personální marketing

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Interní personální marketing


16.03. 2018 9.00 – 16.00 Brno, Kpt. Jaroše 32

Cílem semináře je, abyste:

  • poznali vymezení interního personálního marketingu a jeho východiska
  • získali praktické inspirace, jak posílit prostřednictvím interního personálního marketingu strategický význam řízení lidských zdrojů ve firmě a prestiž útvaru lidských zdrojů
  • věděli, jaké nástroje mohou být v rámci interního marketingu ve vazbě na aktuální situaci a strategické záměry firmy využity

Obsahem:

  • Vymezení interního personálního marketingu a jeho možných cílů
  • Vazby externího a interního personálního marketingu, v čem se vzájemně propojují, doplňují
  • Jaká východiska určují nastavení a využití nástrojů interního personálního marketingu
  • Interní personální marketing a firemní kultura
  • Rozvoj komunikace se zaměstnanci jako součást interního personálního marketingu
  • Audit „interních zákaznických vztahů“ personálního útvaru, analýza požadavků interních zákazníků
  • Jak prostřednictvím interního personálního marketingu posílit strategický význam řízení lidských zdrojů ve firmě a zvýšit prestiž útvaru lidských zdrojů (jak být více orientováni na problémy organizace , jak propagovat služby personálního útvaru , jak posilovat vztahy a spolupráci v oblasti ŘLZ s manažery ,…)
  • Nástroje personálního marketingu a konkrétní příklady jejich efektivního využití v praxi

Metody výuky

Seminář s aktivní diskusí, sdílení příkladů z praxe

Lektoři:

PhDr. Zdeňka Brázdová

  • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské, Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta, obor pedagogika – psychologie, Univerzita Komenského Bratislava, Filosofická fakulta, obor andragogika
  • Profesní vzdělání: Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých, UP Olomouc, AIVD ČR, Program rozvoje konzultačních znalostí a dovedností, West Midlands Enterprise, Velká Británie pro NVF Praha, Certifikovaný lektor projektu – Řízení lidských zdrojů – modulový vzdělávací program – NVF Praha, Cranfield University, Personnel Praha, Autorizace pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikaci Personalista ( 623–007-N)
  • Styl práce: získává si účastníky zkušenostmi z terénu, schopností aplikovat teorii na příklady z praxe, vstřícností k problémům, schopností vcítit se do problémů účastníků a snahou předat inspiraci, jak přeměnit dovednost v návyky využitelné v praxi.
  • Specializace: lektorka, konzultantka a kouč v oblastech manažerských dovedností a personalistiky. Má rozsáhlé znalosti a zkušenosti z terénu v nastavování personálních procesů, jejich revize a optimalizace a prosazování ve vedení společnosti i mezi zaměstnanci.
  • Nejvýznamnější osobní reference: ALSTOM CZ, ALSTOM SR, BONATRANS GROUP, Franklin Electric CZ, Nová Mosilana, TART, VÍTKOVICE, ŽDB Bohumín, a další

Cena

4 800 Kč bez DPH (tj. 5 808,– Kč vč. DPH) Cena zahrnuje výukové materiály, oběd a coffeebreak

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Pátý zdarma! - V případě pěti účastníků bude objednateli účtován poplatek pouze za čtyři.

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

  • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
  • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
  • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
  • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.