PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM


Tři náročné situace v praxi manažera, Brno

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Tři náročné situace v praxi manažera, Brno

19.04.2017 9.00 – 16.00 Brno, Třída Kapitána Jaroše 32

Cílem semináře je abyste:

 • si osvojili vybrané zásady a principy moderního manažerského uvažování
 • si rozšířili znalosti o motivačním přístupu manažera k podřízeným
 • se naučili postup, jak efektivně zadávat a delegovat úkoly
 • se naučili různé varianty, jak efektivně vytýkat chyby
 • si rozšířili znalosti o řešení konfliktu mezi dvěma podřízenými
 • si porovnali své manažerské zkušenosti se zkušenostmi jiných vedoucích pracovníků

Obsahem:

 • manažerská (řídící) role a z ní vyplývající úkoly
 • jak posílit svou přirozenou autoritu
 • různé styly vedení a přístupy k podřízeným podle jejich schopností a motivace
 • asertivita, timemanagement, stres management

1. situace: delegování úkolu a motivace k novému úkolu

2. situace: vytknutí nedostatku nebo nesplněného úkolu

3. situace: zvládání konfliktu mezi spolupracovníky

 • výměna zkušeností, otázky, odpovědi, diskuse

Lektor

Mgr. Věra Máchová

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – MU Brno, FF – obor psychologie
 • Profesní vzdělání: Certifikovaná lektorka ve vzdělávání dospělých – AIVD, 2000
 • Styl práce: přátelská, komunikativní, pohotová lektorka, která se umí „naladit“ na účastníky. Zároveň udržuje připravenou linku kurzu a dosáhne tak stanovených vzdělávacích cílů.
 • Specializace: lektorka a konzultantka v oblastech měkkých dovedností. Jako hodnotitelka se účastní assessment center a výběrových řízení.
 • Nejvýznamnější osobní reference: RWE; HUMANIC CZ; Kooperativa; VZP; Manpower; Ministerstvo financí; Agrotes, a další

Cena

4 800 Kč bez DPH (tj.5 808,– Kč vč. DPH) Cena zahrnuje výukové materiály, oběd a coffeebreak

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Pátý zdarma! - V případě pěti účastníků bude objednateli účtován poplatek pouze za čtyři.

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.