PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM


Stress management a prevence syndromu vyhoření

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Stress management a prevence syndromu vyhoření


22.03.2017 9.00 – 17.00 Brno, Třída Kapitána Jaroše 32

Proč se zúčastnit:

Současný svět práce klade na nás stále vyšší nároky na zvládání zátěžových situací a na schopnost udržet si psychickou pohodu během celého hektického pracovního dne. Je důležité osvojit si efektivní techniky, jak si udržet racionální kontrolu nad zátěžovou situací a také jak se vyrovnat s negativními emocemi. Jen tak je možné se vyvarovat fenoménu dnešní doby – syndromu vyhoření.

Metody:

interaktivní výuka, výklad, diskuse, test, relaxační technika (nepovinné), řešení případů z praxe, ukázky antistresových technik

Obsahem:

Stress management

 • Principy harmonie, životní spokojenosti a optimismu
 • Jak působí stres, pozitiva a negativa
 • Posilování osobní odolnosti vůči zátěži
 • Jak ustát náročné situace

Syndrom vyhoření

 • Jak správně identifikovat syndrom vyhoření
 • Inventář projevů syndromu vyhoření – sebediagnostika
 • Techniky prevence vyčerpání – „ostření pily“ aneb dobíjení baterek
 • Jak řešit či léčit syndrom vyhoření

Work-life balance

 • Audit osobní spokojenosti – reflexe naplňování vlastních životních rolí
 • Životní priority a jejich sladění
 • Strategie vyrovnání osobního a pracovního života
 • Jak pracovat se sebemotivací

Co ještě Vás čeká:

 • Mininácvik relaxačních technik
 • Ukázky rychlých antistresových technik
 • Řešení případů z praxe metodou skupinového řešení problémů
 • Prostor pro dotazy a diskuzi

Lektor

Mgr. Věra Máchová

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – MU Brno, FF – obor psychologie
 • Profesní vzdělání: Certifikovaná lektorka ve vzdělávání dospělých – AIVD, 2000
 • Styl práce: přátelská, komunikativní, pohotová lektorka, která se umí „naladit“ na účastníky. Zároveň udržuje připravenou linku kurzu a dosáhne tak stanovených vzdělávacích cílů.
 • Specializace: lektorka a konzultantka v oblastech měkkých dovedností. Jako hodnotitelka se účastní assessment center a výběrových řízení.
 • Nejvýznamnější osobní reference: RWE; HUMANIC CZ; Kooperativa; VZP; Manpower; Ministerstvo financí; Agrotes, a další

Cena

4 800 Kč bez DPH (tj. 5 808– Kč vč. DPH) Cena zahrnuje výukové materiály, oběd a coffeebreak

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Pátý zdarma! - V případě pěti účastníků bude objednateli účtován poplatek pouze za čtyři.

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.