PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM


Nejčastější problémy ZÁKONÍKU PRÁCE V PRAXI PERSONALISTY se zdůrazněním novelizace - INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE VE SKUPINĚ DO 5 OSOB

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Nejčastější problémy ZÁKONÍKU PRÁCE V PRAXI PERSONALISTY se zdůrazněním novelizace - INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE VE SKUPINĚ DO 5 OSOB

24.03.2017 9.00 – 13.00 Brno, Třída Kapitána Jaroše 32

Obsahem semináře:

 • vybrané problémy pracovní smlouvy (doba určitá, zkušební doba, mlčenlivost,…)
 • nejčastější chyby při skončení pracovního poměru (jak správně formulovat výtky, komplexní průvodce výpovědními důvody, porušování „pracovní kázně“, neomluvená absence)
 • sjednávání zástupů za mateřskou a rodičovskou dovolenou
 • vybrané problémy pracovní doby (přesčasy v praxi, přestávky v práci, pozdní příchody)
 • vybrané problémy náhrady škody v praxi, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a komplexní průvodce dovolenou včetně připravované novelizace

V rámci novelizace budou zdůrazňovány již účinné a dále připravované změny v oblasti dovolené, převedení na jinou práci, pracovní doby, zaměstnanců apod.

Lektor

JUDr. Irena Valíčková, MBA

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské- MU v Brně – pracovní právo; absolventkou programu MBA – Master of Business Administration – řízení lidských zdrojů.
 • Profesní vzdělání: absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v oboru Právo a právní věda titul magistry práv. Diplomovou práci obhájila na Katedře pracovního práva. Následně obhájila na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Masarykovy univerzity v Brně rigorózní práci v oboru pracovního práva a získala titul doktorky práv. Je absolventkou programu MBA – Master of Business Administration – řízení lidských zdrojů. V současné době studuje doktorský studijní program (Ph.D.) na Univerzitě Karlově v Praze.
 • Pracovní historie: Praktické zkušenosti získávala v rámci studentské praxe v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář. Působí jako členka redakční rady čtvrtletníku AD REM určeného pro personalisty, kam přispívá pravidelně odborné články z oblasti pracovního práva. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Je autorkou pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od Wolters Kluwer, a.s.
 • Specializace: lektorka a konzultantka v pracovního práva

Cena

2 990 Kč bez DPH (tj.3 618,– Kč vč. DPH) Cena zahrnuje výukové materiály a coffeebreak

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Pátý zdarma! - V případě pěti účastníků bude objednateli účtován poplatek pouze za čtyři.

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.