PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM


Komplexní průvodce zákoníkem práce se zaměřením na novelizaci

Hlavní stránka »  Kalendář akcí »  Komplexní průvodce zákoníkem práce se zaměřením na novelizaci

11.04.2017 9.00 – 16.00 Brno, Třída Kapitána Jaroše 32

S ohledem na blížící se novelizaci Zákoníku Práce bude seminář zaměřen na:

 • Novelizace – zdůraznění klíčových změn v roce 2017 s komparací dosavadní právní úpravy:
 • Vedoucí zaměstnanec a vrcholový řídící zaměstnanec – nový institut v zákoníku práce, seznámení se se základní právní úpravou
 • Výkon jiné práce, změna místa výkonu práce z důvodu nezbytné provozní potřeby – přehled nejdůležitějších změn v oblasti převádění na jinou práci a následky odmítnutí výkonu jiné práce
 • Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti – změny v právní úpravě
 • Pracovní doba – současný stav a dále novinky v úpravě práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele, pružné rozvržení pracovní doby a pracovní pohotovost
 • Minimální a zaručená mzda
 • Základní přehled a změny v právní úpravě dovolené
 • Právní úprava práce konané mimo pracoviště zaměstnavatele (teleworking, práce z domova)
 • Změny v doručování podle zákoníku práce
 • Rozhodování pracovněprávních sporů

Lektoři

JUDr. Irena Valíčková, MBA

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské- MU v Brně – pracovní právo; absolventkou programu MBA – Master of Business Administration – řízení lidských zdrojů.
 • Profesní vzdělání: absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v oboru Právo a právní věda titul magistry práv. Diplomovou práci obhájila na Katedře pracovního práva. Následně obhájila na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Masarykovy univerzity v Brně rigorózní práci v oboru pracovního práva a získala titul doktorky práv. Je absolventkou programu MBA – Master of Business Administration – řízení lidských zdrojů. V současné době studuje doktorský studijní program (Ph.D.) na Univerzitě Karlově v Praze.
 • Pracovní historie: Praktické zkušenosti získávala v rámci studentské praxe v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář. Působí jako členka redakční rady čtvrtletníku AD REM určeného pro personalisty, kam přispívá pravidelně odborné články z oblasti pracovního práva. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Je autorkou pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od Wolters Kluwer, a.s.
 • Specializace: lektorka a konzultantka pracovního práva

JUDr. Adam Valíček, MBA

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské- právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; MU v Brně – pracovní právo; absolventem programu MBA – Master of Business Administration – řízení lidských zdrojů.
 • Profesní vzdělání: absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal v oboru Právo a právní věda titul magistra práv. Diplomovou práci obhájil na Katedře občanského práva. Následně obhájil na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Masarykovy univerzity v Brně rigorózní práci v oboru pracovního práva a získal titul doktora práv. Je absolventem programu MBA – Master of Business Administration – řízení lidských zdrojů. V současné době studuje doktorský studijní program (Ph.D.) na Univerzitě Karlově v Praze.
 • Pracovní historie: Praktické zkušenosti získával v rámci studentské praxe v advokátní kanceláři JUDr. Petra Poledníka a dále JUDr. Petra Procházky. Působí jako člen redakční rady čtvrtletníku AD REM určeného pro personalisty, kam přispívá pravidelně odborné články z oblasti pracovního práva. Je členem Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Je autorem pracovněprávních vzorů pro právní systém ASPI od Wolters Kluwer, a.s.
 • Specializace: lektor a konzultant pracovního práva

Cena

2 800 Kč bez DPH (tj.3 388,– Kč vč. DPH) Cena zahrnuje výukové materiály, oběd a coffeebreak

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Pátý zdarma! - V případě pěti účastníků bude objednateli účtován poplatek pouze za čtyři.

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.