PROFIL FIRMY KONTAKT REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Klíčový potenciál každé firmy spočívá ve znalostech, dovednostech a osobnostních předpokladech pracovníků, které zaměstnává.

Poslání

Posláním naší společnosti je podílet se na rozvoji firem a zvýšení jejich konkurenceschop­nosti díky rozvoji klíčových znalostí jejich pracovníků.

REFERENCE

223RWE Distribuční služby

Pro společnost RWE - Distribuční služby, s.r.o. jsme realizovali vzdělávání středního managementu, mistrů a interních lektorů v rámci celé společnosti RWE DS a Jihomoravská plynárenská. Rozvojem prošlo na 120 manažerů. Kromě prezenčního vzdělávání jsme pro RWE pořádali i outdoorové kurzy pro top management.


236TIPSPORT

Dlouhodobý projekt zahrnoval vzdělávání vedoucích oblastí, středního a top managementu v tématech manažerské rozhovory, situační vedení, motivace, týmová spolupráce, emoční inteligence a dalších. Součástí projektu byly také outdoorové aktivity.


312AUTOCONT

Vzdělávání bylo zaměřeno zejména na obchodní dovednosti ve všech divizích a servisní služby zákazníkům, které se týkaly zejména komunikace se zákazníkem, asertivity a řešení konfliktních situací. Součástí bylo i školení efektivní komunikace se zákazníkem pro pracovníky call centra.


313HUMANIC

"Naši firemní filozofii INC velmi dobře zná a umí ji našim zaměstnancům kvalifikovaně zprostředkovat. Akce mají velmi pozitivní ohlas u zaměstnanců, dopad do praxe je velmi zřetelný." Mgr. Daniel Hanzlík Jednatel společnosti


239IMPROMAT CZ

"Díky profesionálnímu přístupu, kvalitě poskytnutých služeb a vysoké úrovni připravenosti lektorů se nám podařilo celkově rozvinout manažerské schopnosti v oblasti řízení obchodních a servisních týmů, resp. posílit schopnosti obchodních zástupců, a zvýšit tak jejich úspěšnost ve vedení obchodních případů." Ing. Svatopluk Březík Výkonný ředitel


363Kompan Czech Republic

Pro společnost Kompan Czech Republic, s.r.o. jsme implementovali projekt knowledge-managementu, jehož cílem bylo nastavení interního systému uchovávání a přenosu klíčových interních znalostí. V jeho rámci vznikla znalostní databáze 29-ti interních kurzů a vyškolili jsme 21 senior a junior lektorů. Kromě prezenčního vzdělávání jsme pro Kompan realizovali i průzkum spokojenosti zaměstnanců, nastavení systému hodnocení a revizi systému odměňování. Střední a top management jsme rozvíjeli v oblasti leadershipu. U pracovníků z IT oddělení jsme rozvíjeli dovednosti efektivní komunikace s interním zákazníkem. Pro společnost Kompan také realizujeme psychodiagnostiku uchazečů o klíčové pozice.


364TART

Pro společnost TART, s.r.o. dlouhodobě zajišťujeme rozvoj obchodních a manažerských dovedností. Formou assessment centra a psychodiagnostiky jsme se podíleli na výběru uchazečů pro klíčové pozice. Se společností také realizujeme AC (Assesment centra). V rámci projektu financovaného z fondů Evropské Unie jsme spolupracovali na projektech vzdělávání pro top management, interní lektory, produkt managery, Key Account Managery, mistry, nákupčí, a pracovníky distribučních center.


365Franklin Electric

Ve společnosti Franklin Electric, spol. s r.o. jsme vzdělávali manažery v oblasti komunikace, týmové práce, vedení lidí a jejich motivace, vedení projektů, moderního řízení projektů a finanční. Vzdělávali jsme také mistry a TH pracovníky se specializací na oblast řešení interních konfliktů a asertivity či pracovního práva. Kromě prezenčního vzdělávání jsme realizovali i outdoorové aktivity a e-earning.


366Evektor

Dlouhodobý projekt hrazený nejen ze zdrojů ESF zahrnoval vzdělávání vedoucích oblastí, středního a top managementu v tématech efektivní komunikace, prezentačních dovednostech, vedení lidí, řízení projektů, delegování, motivace podřízených a dalších. Se společností Evektor spolupracujeme i nadále a specializujeme ve vzdělávání na oblast řízení projektů.


více referencí »